Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

 

 BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 05 Temmuz 2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar
Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar Terhislerini takip eden 2 ay içinde

 

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde hükümlerine göre;

Geçici Madde 83 madde hükmünden Yararlanabilecekler

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar,

  • Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil
  • Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler
  • Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen yada ÖSYM tarfından yerleştirme hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanalar 07 Kasım 2022 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuranlar,

05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ilgili birime başvuranlar, yararlanabilecektir.

Geçici 83. madde hükmünden Yararlanamayacaklar

1) Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler

2)  Kayıt sırasında sahte belge verenler

3)  5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar

4) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler ve

5) 07 Kasım 2022 tarihine kadar ilgili kanun hükmünden yararlanabilmek için müracaat etmeyenler, yararlanamazlar.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.

İlgili Madde hükümlerine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda Üniversitemiz Senatosu tarafından alınacak kararlar ve başvuru süreci ile eğitim-öğretim dönemleri hakkında detaylar (yatay geçiş ve benzeri durumlar hakkında) belirlendikten sonra web sayfamızda paylaşılacaktır. 

Başvurular Enstitü Müdürlüğümüze şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

  1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (05 Temmuz 2022 tarihinden sonra alınmış olmalıdır.)
  2. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
  3. Nüfus Cüzdanının fotokopisi veya e-devletten karekodlu alınacak Nüfus Kayıt Örneği
  4. Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans) (aslı veya noter onaylı sureti ya da diplomanın alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı sureti. )(e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
  5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
  6. Lisansüstü başvuru formu (indirmek için tıklayınız)

 

 

 KARGO YOLUYLA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

Kargo yoluyla yapılan başvuru sürecindeki bütün sorumluluk (gecikme, kaybolma, eksik evrak vb. durumlar) aday öğrenciye aittir. Enstitümüz bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kargo ile gönderdikleri  kesin kayıt evraklarının  Müdürlüğümüze  ulaşıp ulaşmadığını doğrulamak amacıyla telefon veya e-mail göndermemeleri; evrakın takibini ilgili kargo firmasının online sistemi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

 

KARGO ADRESİ:

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-Kuzeykent Mah. Org. Atilla Ateş Paşa Cad. No: 15 MERKEZ- KASTAMONU (YENİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI GİRİŞ KATI)

 

 

7417 SAYILI KANUN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLEN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UYGULAMA ESASLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.