Anabilim Dalları Başkanları İsim Tablosu ve Programların İsim Tablolarını Pdf  Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

Eğitim Fakültesi

 • Prof. Dr. B. Ünal İbret Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Eyüp Akman Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Eyüp Akman Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Ergün Recepoğlu Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Selahattin Kaymakçı Sosyal Bilimler Eğitimi Bilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Atila Çağlar Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı Başkanı

Fen Edebiyat Fakültesi

 • Prof. Dr. Yavuz Unat Felsefe Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Ercan Çelebi Tarih Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Abdullah Aydın Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı V.
 • Prof. Dr. Orhan Söylemez Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı

Güzel Sanatlar Fakültesi

 • Doç. Dr. Serkan İlden Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı

İlahiyat Fakültesi

 • Prof. Dr. Mehmet Atalan Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. İbrahim Yenen Felsefe ve Din Bilimleri  Anabilim Dalı Başkanı

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

 • Prof. Dr. Yavuz Demirel İşletme Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Aybala Aksoy Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı V.
 • Doç. Dr. Serkan Dilek İktisat Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Erol Turan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Fırat Yaldız Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı V.

İletişim Fakültesi

 • Prof. Dr. Muharrem Çetin Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Erdem Güven Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı

Turizm Fakültesi

 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Pamukçu Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

DOKTORA PROGRAMLARI

 • Sosyal Bilgiler Doktora Programı
 • Tarih Doktora Programı
 • Türk Dili Edebiyatı Doktora Programı
 • İşletme Doktora Programı
 • Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı
 • Temel İslam Bilimleri Doktora Programı
 • Turizm İşletmeciliği Doktora Programı
 • Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitim Fakültesi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 • Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Fen Edebiyat Fakültesi  

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Felsefe Anabilim Dalı

 • Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

 • Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Anabilim Dalı

 • Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yakınçağ Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Güzel Sanatlar Fakültesi  

Sanat Ve Tasarım Ana Sanat Dalı

 • Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı Bölümler
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Grafik Tasarım
 • Seramik
 • Resim

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı

 • Finansal Raporlama ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Finansal Raporlama ve Denetim Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Anabilim Dalı 

 • İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı(II. Öğretim)
 • Hizmet Tasarımı ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İktisat Anabilim Dalı 

 • İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 • İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 • Uluslararası İlişkiler  Tezli Yüksek Lisans Programı

İlahiyat Fakültesi

Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

 • Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Bölümleri
 • Din Psikolojisi
 • Din Sosyolojisi
 • Dinler Tarihi
 • Din Eğitimi
 • İslam Felsefesi

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 

 • Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Bölümleri
 • Arap Dili ve Belegatı
 • Hadis
 • İslam Hukuku
 • İslam Mezhepleri Tarihi
 • Kelam
 • Tasavvuf
 • Tefsir

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Anabilim Dalı

 • Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

 • Hailkla ilişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

 • Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı
 • İnanç Turizmi Tezli Yüksek Lisans Programı