Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans bütünleme sınavı 25.01.2020 Cumartesi saat 13:30'da Kastamonu'da Eğitim Fakültesi C Blok'ta C2 ve C4 No'lu dersliklerde yapılacaktır. 

 

Felsefe Anabilim Dalı  Bütünleme Sınavları 24.01.2020 tarihinde aşağıdaki saatlerde ilgili ders öğretim üyesinin odasında yapılacaktır. 

10:00 Bilim Felsefesi Kuramları (Prof. Dr. Yavuz UNAT)

11:00 Osmanlıca Metin Okuma (Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza TOSUN)

13: 00 Tarih Boyunca Felsefi Düşüncenin Gelişimi (Doç. Dr. Bilal YURTOĞLU)

14: 00 İslam Felsefesinin Temel Problemleri (Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU)

15:00 Etik çalışmalar (Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU)

16:00 Etik Problemler (Dr. Ögr. Üyesi Sibel Kibar KAVUŞ)

17:00 Epistemolojide Temel Problemler (Dr. Ögr. Üyesi Sibel Kibar KAVUŞ)

 

İktisat Anabilim Dalı Bütünleme Programı

Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı Bütünleme Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bütünleme Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Bütünleme Programı (Yabancı Uyruklular)