YÖK tarafından alınan kararlar çerçevesinde lisansüstü öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin kayıt dondurma ve erteleme işlemleri aşağıdaki hususlara göre gerçekleştirilecektir:

  1. Yeterlik, Tez İzleme Komitesi ve Tez Savunma Sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkânlar ile yapılabilecektir.
  2. Lisansüstü düzeyde ders döneminde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerimizin talep etmeleri halinde 2019-2020 Bahar Döneminde azami süreden sayılmayacak şekilde kayıtları dondurulacaktır.
  3. Tez aşamasında olan öğrencilerin kayıt dondurma işlemi tez danışmanının görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun değerlendirme sonucuna göre gerçekleştirilecektir.
  4. 2019-2020 Öğretim yılı Bahar Dönemi itibariyle azami süresi dolacak öğrencilerin Yeterlik, Tez İzleme Komitesi ve Tez Savunma sınavları talep etmeleri halinde azami sürelerinin bitiminden itibaren 3(üç) ay süreyle ertelenecektir.
  5. Belirtilen hususlar süreç içerisinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınacak kararlar doğrultusunda güncellenecektir.
  • Kayıt dondurma hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için son talep tarihi 17 Nisan 2020’ dir.
  • Ders döneminde olan ve kayıt dondurma hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz ıslak imzalı dilekçelerinin taranmış halini enstitümüzün e-posta adresi olan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine 17 Nisan 2020 tarihine kadar gönderebilirler.
  • Tez döneminde olan ve kayıt dondurma hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan kayıt dondurma talep dilekçesini doldurmaları gerekmektedir. Hem öğrenci hem de danışman tarafından imzalanan kayıt dondurma talep dilekçeleri enstitümüzün e-posta adresi olan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine 17 Nisan 2020 tarihine kadar gönderilebilir.
  • Erteleme hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz ıslak imzalı dilekçelerinin taranmış halini enstitümüzün e-posta adresi olan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  adresine gönderebilirler.

KAYIT DONDURMA TALEP DİLEKÇESİ