Doç. Dr. İbrahim YENEN

Enstitü Kurulu Başkan

 

 Dr. Öğr. Üyesi Sedef ŞEN

 Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koray SERİN

           Enstitü Müdür Yardımcısı

 

Prof. Dr. Mehmet Atalan

Temel İslam Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. B. Ünal İbret

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Eyüp Akman

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Orhan Söylemez

Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yavuz Unat

Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şahmurat Arık

Türk Dili Ve Edebiyat Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yavuz Demirel

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aybala Aksoy

Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ergün Recepoğlu

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Muharrem Çetin

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serkan İlden

Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. İbrahim Yenen

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Erol Turan

Siyaset Bilimi ve Kamu Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serkan Dilek

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Evren KÜÇÜK

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı V.

Doç. Dr. Erdem Güven

Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Ercan Çelebi

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Pamukçu

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı