1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Öğrenim Süreleri Hakkında Güncel Duyuru

 

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 04/06/2018 tarih ve E.21780 sayılı yazısı ekinde geleYükseköğretim Kurulu Eğitim Dairesi Başkanlığının Lisansüstü Azami Sürelere ilişkin kararına istinaden, 2016 yılı Eylül ayı itibariyle Enstitümüze bağlı Tezli Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı tüm öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için gerekli azami sürenin 3 yıl olması gerektiği değerlendirilmiştir. Öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi için öğrencilerimizin danışmanlarıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü