1. Menüye atla
 2. İçeriği geç
 3. Alt bilgiyi geç

Yönetim

Hizmet Standartları

 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Başvuruların Kabulü

 • Başvurmak istediği programı belirten başvuru formu
 • Lisans mezuniyet belgesi
 • Not durum belgesi
 • Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi
 • ÜDS/KPDS veya üniversiteler arası kurulca kabul edilen yabancı dil sınav belgesi
 • Lisansını yurt dışında yapanlardan Yüksek Öğretim Kurulu denklik belgesi
 • 4 Adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı
 • Özgeçmiş

En az 5 gün

2

Özel Öğrenci Başvurusu

 • Özel öğrenci başvuru formu
 • Lisans not durum belgesi
 • Öğrenci katkı payı Dekontu
 • Taahhütname
 •  Nüfus cüzdanı

En az 5 gün

3

Öğrenci Kesin Kayıt

 • Dilekçe
 • Transkript
 • 100'lük not dönüşüm tablosu
 • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 Adet vesikalık fotoğraf
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı dil sonuç belgesi
 • Askerlik durum belgesi
 • Harç ücretini yatırdığına dair Dekont

En az 5 gün

4

Öğrenci Belgesi

Dilekçe

En az 5 gün

5

Transkript

Dilekçe

En az 5 gün

6

Öğrenci Kimlik Kartı

Öğrenci dosyasındaki bilgilerden faydalanılır

-

7

Kayıt Dondurma

 • Dilekçe
 • Mazeret belgesi

Başvurular yarıyılın başlangıcından itibaren 1 ay içinde yapılır. Bir hafta içinde sonuca bağlanır.

8

Mezuniyet Belgesi

 • Dilekçe
 • Öğrenci kimlik kartı
 • İlgili birimlerden alacağı ilişiği yoktur belgesi

En az 5 Gün

9

İlişik Kesme

 • Dilekçe
 • Öğrenci kimlik kartı
 •  İlgili birimlerden alacağı ilişiği yoktur belgesi

1 Hafta

10

Ders Muafiyeti

 • Dilekçe
 • Transkript
 • Ders İçerikleri

(Kesin kayıttan itibaren 2 hafta içinde başvuru yapılır) 1 Hafta içinde karara bağlanır.

11

Askerlik Tecil İsteği

Dilekçe

 En az 5 gün

12

Öğrenci Sağlık Karnesi

 • Dilekçe
 • Sosyal güvenlik kurumuna tabi olmadığına dair yazı

1 Hafta

13

Yatay Geçiş İşlemleri

 • Dilekçe
 • Transkript
 • Onaylı ders içerikleri

2 Hafta

14

Sınav Sonucuna İtiraz

Dilekçe

Sınav sonucunun ilan edilmesinden sonra 7 gün içerisinde

15

Kısmi Zamanlı Çalışma İşlemleri

 • Başvuru formu
 • Aile gelir bilgileri
 • Banka hesap numarası
 • 2 adet fotoğraf

1 Hafta

16

Ek Süre Başvurusu

 • Ek süre istek formu
 • Anabilim dalı başkanlığının önerisi

1 Hafta

17

Öğrenci Konseyi ve Temsilciliği İşlemleri

 • Aday listesi
 • Seçim işlemleri

2 Hafta

18

Danışman Atanması ve Danışman Değişikliği

Anabilim dalı başkanlığının yazısı

1 Hafta

PERSONEL İŞLERİ

1

Personel Özlük İşleri

Dilekçe

1 Gün

2

Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme

Dilekçe, Kabul Belgesi

7 Gün

3

Akademik ve İdari Personel Maaşları

Bordro ve Ekleri

5 Gün

4

Ek Ders Ödeneklerinin Hazırlanması

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı, Ek Ders Yükü Beyan Formu, Puantaj Çizelgesi, Görevli İzinli Bilgi Formu

3 Gün

MALİ İŞLER VE SATINALMA

1

Malzeme Alımı

İstek Belgesi

15 Gün

2

Fatura Ödemeleri

Fatura İcmalleri

5 Gün

3

Bütçe  Hazırlama

Üst Makam Yazısı

15 Gün

4

Faaliyet Raporu

Üst Makam Yazısı

15 Gün

5

Muhasebe İşlem Fişi

Periyodik Olarak

5 Gün

AYNİYAT

1

Tüketim Malzemesi

Taşınır İstek Belgesi

½ Gün

2

Zimmet İşleri

Periyodik Olarak

½ Gün

KÜTÜPHANE

1

Kitap Talebi

Öğrenci Kimliği

15 Dk.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

AHMET MUTAFOĞLU

PROF. DR. CEVDET YAKUPOĞLU

ENSTİTÜ SEKRETERİ

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

0 366 280 22 28

0 366 280 22 28

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 


 

Hakkımızda

TARİHÇE

Kastamonu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı kararla kurulmuş olup; öncesinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve İhsangazi Meslek Yüksekokulu’ndan; Ankara Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu’ndan oluşur.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı kararla ve Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi gereğince kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri’nin ilgili Anabilim Dalları bulunmaktadır.

AMAÇ

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, halen sürdürülmekte olan lisans programlarına uygun dallarda lisansüstü eğitim vermek, bağlı bulunduğu üniversitenin ilgili bölümlerine bilimsel düşünceye inanan ve gelişmeleri yakından takip eden, akademik ve etik değerlere bağlı, işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışını benimseyen öğretim elemanları yetiştirmek, öğrencileri güncel konularda araştırma yapmaya yönlendirmek, yeni projeler oluşturmalarına fırsat vermektir.

MİSYON

Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri ve yayınları yakından takip eden nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, eğitim programlarını sürekli güncellemek, geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamak, açılacak tüm anabilim dallarında eğitimin kalitesinden ödün vermeden lisansüstü eğitim yapılmasını sağlamak, henüz yeni kurulmuş olan üniversitenin akademik kadrosunun oluşturulmasında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, bünyesindeki Anabilim Dalları arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak, güncel konularda toplumun beklentisine cevap verecek araştırmalara fırsat vererek yeni programlar plânlamak, Lisansüstü Eğitimi yaptıran akademisyenleri daha başarılı çalışmalara teşvik etmektir.

İLKELERİMİZ

 • Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
 • Katılımcılık
 • Çevre ve İnsana Saygı
 • Etik Değerlere Mutlak Uyum
 • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • Bilimsel Etik Değerlere ve Özgür Araştırma Koşullarına Sahip Olmak
 • Yaratıcı Bir Eğitim Anlayışını Benimsemek