Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Süreçleri Hakkında (31/03/2023)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.03.2023 tarihli açıklamasına istinaden 31.03.2023 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine mahsus olmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,
  2. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,
  3. Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların, o dersin uzaktan devam eden öğrencileri için ödev, proje vb. şekilde yapılabilmesine,
  4. Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç) şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına karar verilmiştir.