Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Genel Bilgiler


17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı kararla Yükseköğretim Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Enstitümüz; 2022 yılı itibari ile 25 Anabilim Dalı, 51 Program, 171 Öğretim Üyesi ve 6 İdari Personel ile 21 Ülkeden 71, toplamda 1747 öğrenciye İletişim Fakültesi Binası Giriş Kat, Kuzeykent adresinde hizmet vermektedir.

Enstitü bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İletişim ve Turizm Fakültelerinin ilgili Anabilim Dallarına ait lisansüstü eğitim veren programlar bulunmaktadır.

MİSYON

Toplumsal konulara duyarlı, nitelikli araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip eden, etik değerlere saygılı, sosyal bilimler araştırma metotlarını kullanarak bilgiyi elde etme, derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanan bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda çağdaş ve güçlü bir eğitim alt yapısı oluşturmaktır.

VİZYON

Üniversitemizin temel değerleri ışığında araştırmacı, sorgulayıcı, çözüm odaklı, girişimci ve yaratıcı sosyal bilimciler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda yer edinmek.


KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; uluslararası standartlarda nitelikli araştırmalar yapan, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet işlevlerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olarak yaptığı araştırmalarla bölgenin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, sanayi- üniversite iş birliği içerisinde projeler yürüten, topluma ve çevreye duyarlı olan, sürekli gelişim ve yenilikçiliği benimseyen, iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine katılımını sağlayarak tüm paydaşların memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı hedefleyen, yasal ve diğer tüm şartlara uyumu ve kendini sürekli iyileştiren bir kalite yönetim sistemini taahhüt eder.

DEĞERLERİMİZ

  • Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne önem verir.
  • Faaliyetlerine bilimsellik ve çağdaşlık yön verir.
  • Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak, güvenirliğini ortaya koyar.
  • Tüm iş ve işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.
  • Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.
  • Girişimcilik faaliyetlerini destekler.
  • Donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.
  • Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.
  • Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.